خواب دیدیم که بیخیال ریاست فدراسیون شدید

[ad_1]

خبرورزشی: سال هاست با انتخابات فدراسیون فوتبال و ائتلاف تصمیم هیئت استان ها، سرنوشت همه چیز از پیش تعیین شده و همین روسای تکراری بر مسند فدراسیون فوتبال تکیه می زنند.

توقیف ساختمان فدراسیون فوتبال از سوی شرکتی که گفته می شود حدود 2 میلیون یورو است که مدیران فدراسیون های سابق را می دهد، هم در انتخاب تیم ملی کارنامه فاجعه بارها و هم در زمینه پرداخت پول، فوتبال ایران را با یک چالش بزرگ. ایجاد ساختند.

بی نظمی بخش اعظم مشکلات فدراسیون فوتبال در مدیریت است. یعنی نه تنها مدیران قبلی که تیم فعلی هم در بخش های مختلف، قادر به ایجاد تغییرات نیست. سرپرست فدراسیون فوتبال و همچنین دبیرکل او هنوز در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال که در پایان سال جدید برگزار می شود، سخنرانی نگفته اند اما سوال این است که آیا آنها خود را شایسته ریاست در فدراسیون فوتبال می دانند؟

هر کدام را در انتخابات پیروز کنید. در این صورت آیا مشکلات کشور فوتبال حل می شود، شرکت پولی که می شود پرداخت می شود، تیم ملی عاقبت به خیر می شود، مربیان و بازیکنان به آرامش نسبی می رسند و فوتبال ایران مرحله جدید از تاریخ پیدایش خود را تجربه خواهد کرد؟

سال هاست با انتخابات فدراسیون فوتبال و ائتلاف تصمیم هیئت استان ها، سرنوشت همه چیز از پیش تعیین شده و همین روسای تکراری بر مسند فدراسیون فوتبال تکیه می زنند اما تا امروز حتی یک مدیر پیدا نشده است که بگوید ما برای این فوتبال پرمشکل است. آفریده نشده ایم و اگر می توانم فوتبال کشور را بچرخانیم، این ورزش به چنین حال و روز اسفباری نمی شود!

کاش مدیران فدراسیون فوتبال به احتمال زیاد کاندیدای اصلی ریاست در انتخابات برای یک لحظه با خلوت می‌کنند و این بار نه به خاطر فرد برای سرنوشت و آینده فوتبال کشور از افرادی که همه می‌دانند ریاست جمهوری در فدراسیون فوتبال را دارند. دعوت می شوند تا در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کنند و روسای هیئت های استان ها نیز دیگر سابق در ائتلافی از پیش مشخص شده به یک کاندیدای خاص رای نمی دهند!

می دانیم این خواب شیرین هرگز تعبیر نمی کند اما نمی خواهد حتی برای ما از شر و شور جوانی عبور کرده ایم عیب نیست…

[ad_2]

Patrick Hodges

کاوشگر دوستانه استاد موسیقی مغرور. درونگرای افراطی کارشناس سفر. نویسنده. متعصب غذای بی عذرخواهی

سایت dancebet: جایگاه جدید پیش‌بینی در دنیای رقص
بازی انفجار: راهی برای کسب درآمد سریع و ایمن
بازی انفجار: معرفی و توضیحات کامل
کتاب کار ریاضی: تجربه جذابی برای یادگیری
دفتر کار درسی: ابزار ضروری برای موفقیت تحصیلی
Welcome to Real Estate Canada: Exploring the Land of Opportunities
تماس با ما